01 Wtorek
banner1

Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa”

ul. Antka Rozpylacza 2
01-107 Warszawa
tel. 22 836 79 13 fax 22 877 32 09
e-mail: p253@edu.um.warszawa.pl

 

Sówki

Grupa piąta to dzieci 5 letnie.
 
NAUCZYCIELE:
wyższe zawodowe Dominika Niewęgłowska - nauczyciel kontraktowy
wyższe zawodowe Kamila Budzaj - nauczyciel stażysta
 
 
POMOC:
Marianna Kozdrój
 
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy Sówek – GRUDZIEŃ 
 
 • Poznaje naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła.
 • Rozumie konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych.
 • Przelicza i dopełnia elementy zbioru w zakresie czterech. Poznaje zapis liczby 4.
 • Zna właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych; potrafi wezwać pomoc.
 • Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów; wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.
 • Odczytuje symbole na mapie.
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych i układa sekwencje ruchów do muzyki.
 • Rozumie znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych.
 • Uczestniczy w obserwacjach i eksperymentach; wyciąga wnioski i dostrzega prawidłowości.
 • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora.
 • Uważnie i ze zrozumieniem słucha dłuższych utworów literackich.
 • Dostrzega znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji. 
 • Określa kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów.
 • Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem. 
 • Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury.
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów.
 • Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać. 
 • Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.
 • Kształtuje pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzega wartość wzajemnej pomocy.
 • Dostrzega różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych. 
 • Odczytuje komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach.   
 • Nabiera opiekuńczego i empatycznego stosunku do zwierząt. 
 • Poznaje potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi. 
 • Utrwala znajomość poznanych liter.
 • Włącza się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym na potrzeby środowiska lokalnego. 
 • Poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenie.
 • Dostrzega piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu. 
 • Odczuwa więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włącza się w przygotowania do świąt. 
 • Wykazuje się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej.
 • Zdobywa dalsze doświadczenia w zakresie porównywania długości z zastosowaniem określeń stopniujących. 
 • Poznaje smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw.

 

                                                                                                      Opracowała: Dominika Niewęgłowska

 
Program zajęć umuzykalniających
GRUDZIEŃ 2020
 
 
 

Kontakt

Przedszkole nr 253
„Akademia Pana Kleksa”
Dyrektor:
mgr Natalia Sztekler
 
ul. Antka Rozpylacza 2
01-107 Warszawa
tel: 22 836 79 13
fax: 22 877 32 09
e-mail: p253@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.