10 Sobota
banner1

Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa”

ul. Antka Rozpylacza 2
01-107 Warszawa
tel. 22 836 79 13 fax 22 877 32 09
e-mail: p253@eduwarszawa.pl

 

Kotki

Grupa trzecia "Kotki" to dzieci 4-letnie
 
NAUCZYCIELE:
 
p. Agnieszka
p. Dorota
 
POMOC:
 
p. Ewa
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ 
NA MIESIĄC CZERWIEC
GR. III "KOTKI"

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Dzień Dziecka
 2. Wielka wyprawa
 3. Smaki i zapachy lata
 4. Wakacyjne przygody

CELE:

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel,
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności
 • poznanie zasady działania magnesu,
 • rozwijanie zdolności matematycznych
 • rozbudzanie ciekawości za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad
 • kształtowanie poczucia rytmu oraz sprawności ruchowej,
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach,
 • kształtowanie postawy wyrażającej szacunek w stosunku do innych kultur i ich przedstawicieli
 • poznanie charakterystycznych miejsc/budowli świata,
 • rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach,
 • poznanie pozawerbalnych sposobu na komunikowania się z osobami mówiącymi w innych językach,
 • ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej,
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości,
 • ćwiczenie umiejętności rozróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych,
 • rozwijanie empatii
 • instrumentów i muzyki z różnych stron świata,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • stymulowanie doznań sensorycznych za pomocą poznawania smaków, zapachów,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,
 • rozbudzanie ciekawości świata
 • poznanie znaczenia słowa sztuka,
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi,
 • pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrod
 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce,
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach,
 • rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego,
 • kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami

Piosenki:

 • "Co najbardziej lubią dzieci?"- sł. Anna Urszula Kamińska, muz. Kalina Świątnicka-Dominici
 • "Poziomkowe lody" - sł. i muz. Krystyna Bożek-Gowik

Literatura:

 • "Wesoły dzień" Barbara Wicher
 • "Kicia" Danuta Wawiłow
 • "Skakanka" Julian Tuwim
 • "Uwielbiam podróże!" Barbara Wicher
 • "Żółw" Jan Brzechwa
 • "Nosorożec" Katarzyna Baniewicz-Kowalczyk
 • "Wyprawa na basen" Barbara Wicher
 • "Lato w obrazach" Urszula Piotrowska
 • "Najwspanialsze miejsce na świecie" Barbara Wicher
 • "W świat" Wojciech Widłak
                                                       Opracowała: p. Agnieszka
Zabawy z elementami języka angielskiego - CZERWIEC 2023
 

 

Kontakt

Przedszkole nr 253
„Akademia Pana Kleksa”
Dyrektor:
mgr Natalia Sztekler
 
ul. Antka Rozpylacza 2
01-107 Warszawa
tel: 22 836 79 13
fax: 22 877 32 09
e-mail: p253@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.